Palveluseteli-palvelut

Omaishoito

  • siivous ja puhtaanapitopalvelut
  • omaishoitajan sijaistaminen

Lapsiperheiden tilapäinen kotiapu

  • lastenhoito
  • kodinhoidollisia askareita sopimuksen mukaan

Henkilökohtainen apu

  • saattoapu ja ulkoilu
  • asiointiapu
  • kodinhoidollisia askareita yhdessä asiakkaan kanssa
  • avustavat palvelut

Tukipalvelut

Tuemme kotona asumista eri tavoin, olemme rekisteröityneitä tuottamaan sosiaalihuollon arvonlisäverottomia tukipalveluita. Palvelun tarve voi aiheutua siitä, että vammaisuudesta tai ikääntyvästä tärkeimmästä toimintakyvyn alentumisesta sekä lasten ja nuorten hoitoon ja huoltoon liittyvistä syistä. Palvelu voi sisältää asiointi- ja saattoapua, vaatehuoltoa ja muita kotiin ja asumiseen liittyvää käyttöä. Arvonlisäverottomat palvelut ovat myös kotitalousvähennys kelpoisia.

Siivousta Kotisiivous Puhdas koti Bionella Oy
Siivousta Kotisiivous Puhdas koti Bionella Oy
Siivousta Kotisiivous Puhdas koti Bionella Oy
Siivouspalvelu kotisiivous imurointi Bionella